Iniciatives

Proyectes i accions:

 

Dossiers llibres de text

 

¿Saps que molts dels llibres de valencià i història en els que estudien els nostres fills contenen informació incompleta o incorrecta? Be siga per error o en l’ànim de manipular, els materials didàctics de distintes editorials repetixen afirmacions discutibles, que distorsionen l’història, cultura i identitat dels valencians.

També, en ocasions, els nostres chiquets i jóvens usen llibres de text o de llectura realisats per a Catalunya, en català oriental, contribuint a borrar el valencià i a que es veja la nostra llengua com una cosa inculta que s’ha de substituir per la “llengua culta”.

Des de l’associació estem elaborant una série de dossiers de diferents llibres de text on contrastem l’informació que en ells apareix i identifiquem les afirmacions que no tenen el rigor que cal esperar d’estos materials. En estos dossiers esperem conscienciar a professors, editorials i les pròpies autoritats, per a que corrigguen els errors o el biaix ideològic i no els implanten en els nostres fills com a veritats inqüestionables. També poden els servir als pares i alumnes per a contrarrestar l’informació que apareix en els seus llibres de text.

Ya que acabem de començar en esta iniciativa, si detectes afirmacions discutibles en els teus llibres de text i el teu llibre no apareix en este llistat, posa’t en contacte en nosatres.

 

 

Llistat de dossiers de llibres per cursos i editorials
1º Educació Primària
Valencià Ciències Naturals Ciències Socials
Bromera Colla 1
SM Ciències de la Naturalesa Ciències Socials

 

3º ESO
Valencià
Bromera
4º ESO

Comunicació:

 

Entrevistes, reunions i atres actes

 

Entrevista en el programa LA VOZ - Candilejas de Cesar Vidal 23 de abril 2021

by Noelia Piquer (RACV&Afediv), Jose Luis Manglano (RACV), Blanca Aznar (Afediv) | 23/04/21 Entrevista de César Vidal a José Luis Manglano decà de la RACV i Noelia Piquer i Blanca Aznar presidenta de AFEDIV, sobre l'invasió catalanista en les institucions de tota la regió valenciana que està posant en sus la cultura i l'educació valencianes. Durant l'entrevista s'aborden temes com la manipulació de les institucions públiques nacionals i estrangeres per part del sector pancatalaniste en pro del seu afany per anexionar la cultura valenciana a la catalana, com ha segut el cas recentment de la Biblioteca Nacional d'Espanya , aspecte que relata D. José Luís Manglano, aixina com l'infiltració en els organismes de govern i institucions educatives per a adoctrinar a les noves generacions valencianes fent creure que existix una mare pàtria que és Catalunya i uns paisos catalans que són la regió valenciana i balear. En este aspecte, Noelia i Blanca destapen la realitat dels llibres de text en els que s'ensenya en la Comunitat Valenciana.

Defenem Valencia Entrevista AFEDIV

Blanca Aznar i Noelia Piquer

En esta ocasió Defenem Valéncia a través del seu Delegat de Cultura entrevisten a AFEDIV (Associació de Famílies I Educadors en Defensa de la Identitat Valenciana) a través de membres destacats Blanca Aznar i Noelia Piquer.